The Anthropocene as a History of Technology

Finn Arne Jørgensen and Dolly Jørgensen, Technology and Culture 57(1):231-237.

This exhibit review discusses the Welcome to the Anthropocene: The Earth in Our Hands exhibit at the Deutsches Museum, Munich, within the context of how history of technology should engage with the Anthropocene concept. We argue that technology is the linchpin in the Anthropocene as … Continue reading

Podcast with Lund University

An interview with me was recorded for the Department of History at Lund University on 16 October 2014. I talk about the field of environmental history, as well as my own work. The podcast starts and ends with some Swedish commentary. The interview with me goes from 05:30 to 30:00 and … Continue reading

Kunsten å lytte til naturens stemme?

Fortid 4 (2008): 6-9.

Co-authored with Finn Arne Jørgensen.

Dersom vi definerer historie som studiet av fortiden, kan vi da kalle miljøhistorie studiet av fortidens miljø? Svaret er mer komplisert enn som så, først og fremst på grunn av det noe vanskelige miljøbegrepet. Hvor går grensene mellom natur og kultur, mellom … Continue reading